Кафедра xақида » АУДИОВИЗУАЛ ЖУРНАЛИСТИКА ВА ОММАВИЙ КОММУНИКАЦИЯ КАФЕДРАСИНИНГ 2015-2016 ЎҚУВ ЙИЛИНИНГ БИРИНЧИ ЯРМИ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ҲИСОБОТИ

АУДИОВИЗУАЛ  ЖУРНАЛИСТИКА  ВА  ОММАВИЙ КОММУНИКАЦИЯ   КАФЕДРАСИНИНГ 2015-2016 ЎҚУВ ЙИЛИНИНГ БИРИНЧИ  ЯРМИ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА  ҲИСОБОТИ

АУДИОВИЗУАЛ ЖУРНАЛИСТИКА ВА ОММАВИЙ КОММУНИКАЦИЯ КАФЕДРАСИНИНГ 2015-2016 ЎҚУВ ЙИЛИНИНГ БИРИНЧИ ЯРМИ ЯКУНЛАРИ БЎЙИЧА ҲИСОБОТИ

2016-02-27 marta o'qildi

1. Кафедра  2015-2016  ўқув  йили давомида тузилган иш режа асосида фаолият кўрсатди. Унинг фаолиятига Ўзбекистон Республикасининг "Таълим тўғрисида"ги қонуни ва Кадрлар тайёрлаш миллий дастурида белгиланган талаблар, Республика ҳукуматининг қарор ва фармойишлари, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг буйруқ ва кўрсатмалари, университет ректоратининг буйруқ ва фармойишлари, Илмий кенгаш қарорлари асосий йўлланма бўлди. Ўқув йилининг 1-ярми давомида кафедра 6 марта мажлис ўтказди. Ўқув, илмий-услубий, тарбиявий-ташкилий, маънавий-маърифий мазмундаги масалаларни, кафедра олдида турган долзарб муаммоларни муҳокама қилди.

2. Кафедрада жорий ўқув йилининг биринчи ярми давомида 19 нафар профессор-ўқитувчи, яъни 15 нафари асосий штат бирлигида, 4 нафари ўриндошлик  асосида. Кафедрада қуйидаги профессор-ўқитувчилар фаолият олиб борди (2016 йил 20 январь ҳолатига кўра):

 

Асосий  штатда  ишловчилар:

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси

Лавозими

Штат

бирлиги

1.

Қосимова Наргис

Ф.ф.н.

Кафедра мудири

1

2.

Дўстмуҳамедов Хуршид

Ф.ф.д.

Доцент

0,25

3.

Мўминов Файзулла

Ф.ф.д.

Профессор

1

4.

Умиров Сайди

Ф.ф.н.

Доцент

0,25

5.

Исмаилова Климентина

Ф.ф.н.

Доцент

0,75

6.

Дадахонов Аъзамжон

-

Катта ўқитувчи

1

7.

Аҳмедова Малика

-

Ўқитувчи

02.01.2016 й.дан КИХИлар институти изланувчиси

8.

Дўсимбетова Наргиза

-

Ўқитувчи

0,5

9.

Улканбоева Малоҳат

-

Ўқитувчи

0,5

10.

Файзиева Дилором

-

Ўқитувчи

0,5

11.

Файзуллаева Ҳилола

-

Катта ўқитувчи

0,5

12.

Кан Галина

-

Катта ўқитувчи

1,25

13.

Абдуллаева Саида

-

Ўқитувчи

1

14.

Халлиева Дилдора

-

Ўқитувчи

1,25

15.

Яхьяева Наврўза

-

Ўқитувчи

0,5

Жами

10,5

 

Ўриндошлик  асосида  ишловчилар:

Ф.И.Ш.

Илмий даражаси

Лавозими

Штат

бирлиги

1.

Мўминова Фотима

Ф.ф.д.

Профессор

0,25

2.

Матёқубов Алишер

Ф.ф.н.

Катта ўқитувчи

0,25

3.

Каримов Амрулло

Ф.ф.н.

Катта ўқитувчи

0,5

4.

Маматов Рустам

-

Ўқитувчи

0,25

Жами

1,25

 

Жами

11,75

 

Ушбу ўқув йилида кафедра таркибида ўзгаришлар бўлди: асосий штатда ишловчи ўқитувчи Малика Ахмедова январь ойидан катта илмий ходим-изланувчиликка қабул қилинганлиги сабабли 31.12.2015 йилдан ўз аризасига мувофиқ ишдан озод этилди. Унинг ўқув юкламасидаги қолган соатлари кафедра профессори Ф.Мўминов ҳамда ўқитувчилар Ҳ.Файзуллаева ва Д.Файзиеваларга тақсимлаб берилди. Мазкур ўқитувчиларнинг ўқув юкламаси 0.25 штат бирлигидан 0.5 штат бирлигига, профессор Ф.Мўминовнинг 0.75 штат бирлиги 1 штат бирлигига ўтказилди.

Шунингдек, кафедра ўриндош катта ўқитувчиси А.Мэтякубов ўз аризасига биноан 16.01.2016 й.дан 0.5 штат бирлигидан 0.25 штат бирлигига ўтказилди. Шу сабабли ўтган ўқув йилида магистратура босқичини тамомлаган битирувчи С.Шодиевани 16.01.2016 й.дан 0.25 штат биргигига ишга қабул қилдик.

3.  Кафедранинг  бир  йиллик  ўқув  юкламаси  10819 соат.  1-ярим йилликда режа  5055 соат миқдорида бажарилди. Кафедра профессор-ўқитувчилари шахсий иш режаларининг бажарилиши кўрсаткичлари:

Ф.И.Ш.

Ўқув ишлари

Илмий-услубий ишлар

Илмий-тадқиқот ишлари

Ташкилий-услубий ишлар

Маънавий-маърифий ишлар

 

Жами

1.

Қосимова Наргис

435

193

290

188

288

1394

2.

Дўстмуҳамедов  Хуршид

43

40

70

35

40

228

3.

Мўминов  Файзулла

325

115

231

117

116

904

4.

Исмаилова Климентина

286

115

210

121

116

848

5.

Дадахонов  Аъзамжон

403

150

230

80

230

1093

6.

Аҳмедова  Малика

322

60

175

65

174

796

7.

Файзиева Дилором

256

20

60

30

100

466

8.

Умиров Сайди

112

38

70

39

40

299

9.

Дўсимбетова Наргиза

175

40

115

50

118

498

10.

Улканбоева Малоҳат

270

46

115

45

115

591

11.

Файзуллаева Ҳилола

114

40

60

30

60

304

12.

Кан Галина

491

160

240

85

240

1216

13.

Абдуллаева Саида

376

40

120

50

120

706

14.

Халлиева Дилдора

666

100

290

101

290

1447

15.

Яхъяева Наврўза

281

40

120

50

120

611

16.

Мўминова Патима

47

40

80

39

40

246

17.

Мэтъякубов Алишер

147

75

115

48

120

505

18.

Каримов Амрулло

184

75

115

41

120

535

19.

Маматов Рустам

122

20

60

20

60

282

Жами:

5055

1407

2766

1234

2507

12969

 

5. Талабаларнинг курс ва гуруҳлардаги ўзлаштириш кўрсаткичлари қўйидагича:

 

Ўқитувчива фан номи

Гуруҳ

Талабалар сони

5

 баҳо

4

баҳо

3

баҳо

2

баҳо

Қатнаш-

маган

%

Бакалавр

1.

Замонавий фотожурналистика:

Н.Қосимова,

С.Умиров,

Д.Файзиева,

Ҳ.Файзуллаева,

П.Мўминова

101

13

7

6

-

-

-

100

102

13

11

2

-

-

-

100

103

13

7

4

2

-

-

100

104

12

3

7

2

-

-

100

2.

Чети тили

(инглиз тили):

Н.Яхъяева,

Р.Маматов,

С.Абдуллаева,

Г.Кан

101

13

9

4

-

-

-

100

102

13

5

5

3

-

-

100

103

13

2

8

3

-

-

100

104

12

3

7

2

-

-

100

3.

Масс-медиа иқтисоди:

А.Каримов,

Н.Дўсимбетова,

Д.Файзиева,

М.Ахмедова

201

13

8

5

-

-

-

100

202

15

3

8

4

-

-

100

203

13

4

8

1

-

-

100

204

12

6

6

-

-

-

100

4.

Компьютерда саҳифалаш дизайни:

А.Дадахонов,

М.Ахмедова

201

13

10

3

-

-

-

100

202

15

3

11

-

-

1

93

203

13

7

6

-

-

-

100

204

12

4

7

1

-

-

100

5.

Чет тили

(инглиз тили):

Г.Кан,

Д.Халлиева

301

14

5

7

1

-

1

93

302

14

5

7

1

-

1

93

303

15

2

8

4

-

1

93

304

11

5

4

2

-

-

100

6.

Замонавий хорижий ОАВ(Осиё мамлакатлари журналистикаси):

А.Дадахонов,

Н.Дўсимбетова,

Ҳ.Файзуллаева,

А.Метякубов

301

14

5

7

2

-

-

100

302

14

5

7

1

-

1

93

303

15

2

7

1

-

5

67

304

11

5

2

4

-

-

100

7.

Масс-медиа иқтисоди:

А.Каримов,

М.Улканбоева,

Д.Файзиева,

М.Ахмедова

301

14

4

8

2

-

-

100

302

14

3

9

1

-

1

93

303

15

3

6

3

-

3

80

304

11

5

3

2

-

1

91

8.

Аудиовизуал журналистика

(тележурналистика):

А.Каримов,

Д.Файзиева,

К.Исмаилова

301

14

6

7

1

-

-

100

302

14

4

8

1

-

1

93

303

15

3

6

3

-

3

80

304

11

5

2

2

-

2

82

9.

ОАВ ва халқаро гуманитар ҳуқуқ:

Х.Дўстмуҳамедов,

Ҳ.Файзуллаева,

Д.Файзиева,

М.Ахмедова

301

14

5

7

-

-

2

86

302

14

3

9

1

-

1

93

303

15

2

7

5

-

1

93

304

11

5

4

2

-

-

100

10.

Демография:

А.Дадахонов,

Н.Қосимова

401

12

7

3

-

-

2

83

402

14

4

7

1

-

2

86

403

11

3

3

4

-

1

91

404

13

2

6

3

-

2

85

11.

Сиёсий конфликтшунослик ва халқаро журналистика:

К.Исмаилова,

Н.Дўсимбетова

401

12

6

4

-

-

2

83

402

14

6

6

-

-

2

86

403

11

3

3

4

-

1

91

404

13

3

5

2

-

3

77

12.

Мамлакатшунослик:

А.Дадахонов,

М.Улканбоева,

А.Мэтякубов

401

12

7

4

-

-

1

92

402

14

3

9

-

-

2

86

403

11

4

4

2

-

1

91

404

13

3

5

4

-

1

92

13.

Чет тили

(инглиз тили):

Д.Халлиева,

С.Абдуллаева,

Н.Яхъяева

401

12

6

4

-

-

2

83

402

14

4

8

-

-

2

86

403

11

3

6

1

-

1

91

404

13

3

6

2

-

2

85

14.

ПР ва реклама

(интерактив журналистика):

К.Исмаилова,

Н.Дўсимбетова,

М.Улканбоева

401

12

7

2

-

-

3

75

402

14

5

7

-

-

2

86

403

11

4

6

-

-

1

91

404

13

3

5

2

-

3

77

Магистратура

1.

Геосиёсат ва халқаро муносабатлар:

Н.Қосимова

М-II

5

5

-

-

-

-

100

2.

Ахборий жамият назарияси:

Ф.Мўминов

М-I С.

4

3

< Orqaga qaytish

Hit counter